Projekat Evropske unije

Centar je u januaru 2013. godine započeo sa realizacijom  projekta: „Doprinos jačanju organizacija civilnog društva u unapređenju položaja ljudi koji boluju od rijetkih bolesti u...