Uspješno realizovan projekat EU!

Centar je u u periodu od januara 2013. godine do decembra 2015. godine Centar uspješno realizovao projekat „Doprinos jačanju organizacija civilnog društva u unapređenju položaja ljudi koji boluju od...