OOCentar Mrkonjic Grad - O nama Vizija: mladi su postali bitan faktor u kreiranju društvenog života zajednice.

Izjava o misiji:

OO «Centar» M.Grad omogućava stavranje boljih uslova za život madih kroz rad, druženje i animiranje mladih za učestvovanje u javnom životu putem:
-javnog zagovaranja,
-psiho-socijalnih i obrazovnih programa.

Nagrade:

– Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport nam je dodjelilo Plaketu za volonterski doprinos Republici Srpskoj u 2012. godini;
– Omladinska banka nam je dodjelila Zlatnu plaketu za doprinos i podršku u reacizaciji projekata neformalnih grupa mladih u Mrkonjić Gradu

Prije dvadeset godina, 19. decembra 1997. godine, u razorenom Mrkonjić Gradu nastala je Omladinska organizacija “Centar” M. Grad.

Nije slučajno to što u nazivu Organizacije ponosno stoji Mrkonjić Grad, jer baš iz te ljubavi prema gradu iznikla je ideja o “Centru”, jer je u ljudima koji su započeli tu priču postojala vjera u bolje danas i još bolje sutra.

Upravo zato ne smijemo zaboraviti te ljude sa vizijom koji su se borili za našu budućnost. Među tim vizionarima, rijetkom sortom ljudi, posebno moramo pomenuti upokojenog Stevana Stojičića, profesora, ali prije svega humanistu, koji se hrabro suočavao sa problemima. Dok je on težio da u svakom smislu obnovi život u gradu, otvarajući ga prema svijetu, nije zaboravljao na mlade. Čak šta više, kao čovjeku takvog kalibra, mladi su mu bili prioritet, pa je našao način da zajedno sa njima obnovi Omladinski dom i tako je počela sa radom Omladinska organizacija ‘Centar’ Mrkonjić Grad”.

Iz tog istog Omladinskog doma, nakon smrti profesora Stojičića i promjene opštinske politike, mladi su sramno iseljeni, a sam Dom je nakon nekoliko godina prodan, pošto su pojedini ljudi, valjda tokom rata, naučili da trguju onim što nam je najvrednije.

Prve aktivnosti ‘Centra’ su se odnosile na pomirenje, te promociju Mrkonjić Grada kao prvog otvorenog grada u Bosni i Hercegovini, što je dalo doprinos u pronalaženju sredstava za obnovu grada i duhovni preporod. Jedan od prioriteta bio je da se mladima ponudi alternativa i da se krene ka izgradnji društva koje ne bi počivalo na napumpanim razlikama koje su iskorištene za rat, nego na isticanju sličnosti koje narode koji ovdje žive neraskidivo povezuju, uprkos slici koja se stvara u javnosti, a koja je, pogotovo tih poratnih godina, bila veoma isticana.

“Centar” je u svojih 20 godina postojanja realizovao desetine projekata od opšteg društvenog interesa, pri čemu smo neizmjerno ponosni na volontere koji su svojim djelovanjem i entuzijazmom iznijeli sve zadatke i ostavili neizbrisiv pečat u našoj zajednici.

Od tih projekata posebno izdvajamo izgradnju i opremanje dijela Doma kulture. Kroz aktivnosti koje organizujemo u Domu kulture godišnje prođe na stotine mladih. Izdvajamo i projekat: „Doprinos jačanju organizacija civilnog društva u unapređenju položaja ljudi koji boluju od rijetkih  bolesti u BiH”, koji je finansiran od strane Evropske unije. Osnivači smo Omladinske mreže Bosne i Hercegovine, Omladinskog savjeta Republike Srpske, Koalicje organizacija u zdravstvu Bosne i Hercegovine, mreže Volontiram, M.O.C.A.R.T – Mreža omladinskih centara Republike Srpske, kroz koje aktivno radimo na poboljšanju položaja djece i mladih u sruštvu.

Kroz naš rad dajemo značajan doprinos u rješavanju bitnih društvenih pitanja, što našu organizaciju čini prepoznatljivom u cijeloj državi, ali što je najbitnije, doprinosi našoj viziji: mladi su postali bitan faktor u kreiranju kulturnog i javnog života zajednice. To nije prošlo nezapaženo, pa smo 2012. godine nagrađeni kao najbolji organizatori volontirana Republike Srpske”
Na kraju želimo da se u ime Organizacije zahvalimo svima koji su na bilo koji način učestvovali u razvojnom putu “Centra”.